STEaM-Technieken [2A]

STEaM-TECHNIEKEN

2E JAAR | 1E GRAAD | A-STROOM

In het tweede jaar organiseren we de studierichting economie en organisatie met typische economische en bedrijfsgerichte thema’s en de studierichting STEaM-Technieken met natuurwetenschappelijke, technologische en wiskundige componenten. Beide studierichtingen bereiden de leerlingen toekomstgericht voor op een gedigitaliseerde en duurzame samenleving.

In STEaM-Technieken geven we aandacht aan het verbeteren van het productieproces. Je leert het ontwerp en het productieproces bijsturen.

Je verdiept je in constructies en ruimtelijke ontwikkeling, mechatronica, levenswetenschappen en vanuit de samenwerking met de studierichting Economie & Organisatie werken we aan een groot project rond communicatie- en informatietechnologie.

Moderne talen blijven een belangrijke plaats innemen in je opleiding. Ze bereiden je voor op contacten met anderstaligen in de bedrijfswereld en in een superdiverse samenleving. Je krijgt een ruime basisvorming Nederlands, Frans en Engels. Ons talenonderwijs is praktisch gericht: je leert de taal effectief gebruiken!

Godsdienst 2u
Nederlands + differentiatie 4u + 1u
Frans 3u
Engels 2u
Wiskunde + differentiatie 4u + 1u
Aardrijkskunde 1u
Natuurwetenschappen 1u
Geschiedenis 2u
Lichamelijke opvoeding 2u
Techniek 2u
Mens & Samenleving* p
Muziek 1u
Beeld 1u
ICT** i
Wetenschappelijk werk 1u
Design Thinking 1u
Informaticawetenschappen 2u
Klasuur*** 1u

 

*projectmatig
**geïntegreerd in andere vakken
***21ste eeuwse vaardigheden

Naar deze opleidingen kan je doorstromen