Bedrijfswetenschappen

Bedrijfswetenschappen

2E GRAAD | DOMEINGEBONDEN DOORSTROOMFINALITEIT

Profiel van de studierichting

Algemeen

Bedrijfswetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit binnen het domein Economie en Organisatie. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket algemene economie en bedrijfswetenschappen.

Het kernvak van deze richting is economie. Je krijgt inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. Vergeleken met de richting Economische Wetenschappen zijn de leerinhouden meer gericht op concrete maatschappelijke voorbeelden.

Daarnaast verwerf je ruime vaardigheden in de IT. Ook wiskunde is een echte steunpilaar voor deze richting en voor de hogere studies nadien.

 

Voor wie?

 • Je toont interesse voor economische thema’s.
 • Je wilt ontdekken hoe gezinnen, bedrijven en de overheid van elkaar afhankelijk zijn en onze welvaart beïnvloeden.
 • Je houdt ervan vanuit concrete maatschappelijke contexten logisch en kritisch te redeneren om de (bedrijfs)economische wereld beter te begrijpen.
 • Je hebt een brede algemene interesse en je volgt de actualiteit.
 • Inzichtelijk verwerken van complexe leerinhouden lukt jou goed. Je kan verbanden leggen tussen leerinhouden en je kan logisch redeneren.
 • Cijfers en grafieken schrikken jou niet af.
 • Je maakt graag gebruik van de computer om opdrachten op te lossen.
 • Je wilt na het secundair onderwijs hoger onderwijs volgen in de sociale wetenschappen (Handelswetenschappen, Bedrijfskunde, …)

 

Algemene vorming

Een stevig pakket moderne (vreemde) talen, een verdiepte (en geen uitgebreide!) basisvorming wiskunde en uitdagende leerdoelen natuurwetenschappen vormen de basis van een brede algemene vorming.

In het vak ‘21ste-eeuwse vaardigheden’ werk je projectmatig aan de algemene competenties die belangrijk zijn in de huidige kennis- en netwerksamenleving. We werken rond kritisch en creatief denken, probleemoplossend IT-denken, mediawijsheid, communiceren, samenwerken en burgerschap.

 

Specifieke vorming

In de lessen economie leer je meer over het keuzegedrag van de producent en de consument, de werking van de markt en de rol van de overheid en organisaties, internationale handel en internationale economische relaties, de werking van ondernemingen, aspecten van vennootschapsrecht en boekhouden.

 

Naar de derde graad

In de derde graad kan de studierichting Bedrijfswetenschappen worden verdergezet. Je hoeft dus niet opnieuw te kiezen.

Een overstap naar Informatica- en communicatiewetenschappen in de 3de graad is mogelijk als je de achterstand in natuurwetenschappen (fysica) wegwerkt. Voor wie de resultaten in de tweede graad wat tegenvielen, is een overstap naar de studierichtingen Bedrijfsorganisatie, Commerciële Organisatie en Internationale Handel en Logistiek in de derde graad mogelijk. Dit zijn allemaal studierichtingen in de dubbele finaliteit binnen het domein Economie en Organisatie.

 

Toekomstmogelijkheden

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting die voorbereidt op verdere studies in het hoger onderwijs. De studierichtingen die het best aansluiten bij Bedrijfswetenschappen situeren zich in de (toegepaste) economische wetenschappen, de handelswetenschappen en de bedrijfskunde. Gezien de brede algemene vorming binnen de studierichting Bedrijfswetenschappen behoren ook andere studiedomeinen, zoals sociale wetenschappen en onderwijs zeker nog tot de mogelijkheden.

 

Wat is het verschil tussen Bedrijfswetenschappen en Economische Wetenschappen?

 • Beide richtingen zijn richtingen in de doorstroomfinaliteit, dus theoretisch en abstract.
 • Het verschil ligt in het pakket algemene vorming: in het domeingebonden Bedrijfswetenschappen krijg je het basisleerplan voor vakken als Nederlands, Frans, Engels. In Economische Wetenschappen krijg je voor deze vakken verdieping van de leerplandoelstellingen. Voor een vak als geschiedenis is het een ander, beperkter leerplan dan in Economische Wetenschappen, dat een domeinoverschrijdende richting is.
 • Het kernvak economie heeft hetzelfde leerplan in beide richtingen. Als je de lessentabellen vergelijkt zal je zien dat er in Bedrijfswetenschappen meer uren voor economie voorzien zijn dan in Economische Wetenschappen. Je krijgt meer tijd om de leerstof te verwerken dan in Economische Wetenschappen. Er is meer tijd voor IT-vaardigheden en je vertrekt vanuit concrete maatschappelijke voorbeelden om inzicht te krijgen in het economische leven.
 • Het leerplan wiskunde is minder uitgebreid dan in Economische Wetenschappen. De richting Bedrijfswetenschappen omvat een meer toepassingsgericht niveau van wiskunde.
Vak J3 | J4
Godsdienst 2u | 2u
Aardrijkskunde 1u | 1u
Engels 3u | 3u
Frans 3u | 3u
Geschiedenis 1u | 1u
ICT 2u | --
Lichamelijke opvoeding 2u | 2u
Natuurwetenschappen 2u | 2u
Nederlands 5u | 5u
Economie 6u | 6u
Digitaal ondernemen -- | 1u
Informaticawetenschappen -- | 1u
Wiskunde 4u | 4u
21ste-eeuwse vaardigheden* 1u | 1u

 

De vakken economie, wiskunde en informaticawetenschappen vormen samen het specifiek gedeelte van deze opleiding.

* Deze projectwerking bieden wij aan in de complementaire uren. In dit vak werk je projectmatig aan de algemene competenties die belangrijk zijn in de huidige kennis- en netwerksamenleving. We werken rond kritisch en creatief denken, probleemoplossend IT-denken, mediawijsheid, communiceren, samenwerken en burgerschap.

Naar deze opleidingen kan je doorstromen