Bedrijfsorganisatie

Bedrijfsorganisatie

3E GRAAD | DUBBELE FINALITEIT

Profiel van de studierichting

‘Bedrijfsorganisatie’ is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit.

Ze biedt inzichten uit de algemene economie en bedrijfswetenschappen. Daarnaast is deze studierichting gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot boekhouden en financieel beheer. Ze vormt leerlingen in het ondersteunen van HR-activiteiten met aandacht voor aspecten van instroom en tewerkstelling, sociale wetgeving en loonberekeningen.

Op Sint-Lievenscollege Business kiezen we ervoor om de leerlingen voor de talen Nederlands, Engels en Frans te differentiëren, remediëren en te versterken via een extra uur. Ook het vak wiskunde wordt op deze manier gedifferentieerd, geremedieerd en versterkt. In het vak geschiedenis zetten we extra in op een aantal maatschappelijke thema’s zoals mediabewustheid en geïnformeerd leren.

Wat is het verschil met de richtingen ‘Commerciële organisatie’ en ‘Internationale handel en logistiek’?

  • In het vak bedrijfseconomie worden een aantal thema’s op een andere manier behandeld:
    • economie: we behandelen de internationale handel zonder de economische relaties aan bod te laten komen;
    • de werking van een onderneming: ook marketing en employer branding komen aan bod;
    • boekhouding en financieel beheer: we zien én accounting én fiscaliteit, de analyse van de jaarrekening én het debiteurenbeheer;
    • er komt een uitgebreid luik over personeelsbeheer met sociaal overleg, instroom, doorstroom, uitstroom, tewerkstelling en loonberekening, waar de andere richtingen focussen op marketing en verkoop of (inter)nationaal goederenvervoer.

Wat na het secundair onderwijs?

Leerlingen die afstuderen in ‘Bedrijfsorganisatie’ kunnen na het zesde jaar – omwille van de dubbele finaliteit - óf terecht op de werkvloer, óf verder studeren in de sociale wetenschappen, zoals Handelswetenschappen en Bedrijfskunde of het Onderwijs.

Vak J 5 | J 6
Godsdienst 2u | 2u
Aardrijkskunde 1u | 1u
Engels 3u | 3u
Frans 3u | 3u
Geschiedenis 2u | 2u
Lichamelijke opvoeding 2u | 2u
Natuurwetenschappen 1u | 1u
Nederlands 3u | 3u
Wiskunde 3u | 3u
Bedrijfsorganisatie* 12u | 12u


*Inclusief werkplekleren.