Bedrijf & Organisatie

Bedrijf en organisatie

2E GRAAD | DUBBELE FINALITEIT

Profiel van de studierichting

Algemeen

Bedrijf en organisatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit binnen het studiedomein Economie en Organisatie. Ze bereidt zowel voor op hogere studies als op de arbeidsmarkt.

Ze biedt inzichten uit de algemene economie en bedrijfswetenschappen. In tegenstelling tot de economische studierichtingen in de doorstroom worden bedrijfswetenschappen hier uitsluitend toepassingsgericht aangereikt.

 

Deze studierichting is gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot het ondersteunen van boekhoudkundige, commerciële en HR-activiteiten. Je maakt er ook kennis met de logistieke flow en verschillende transportmodi. Je verdiept je in (bedrijfs)economische concepten en processen vanuit concrete voorbeelden en slaagt erin om de verworven kennis en inzichten aan te wenden bij het ontwikkelen van administratieve en commerciële competenties.

Bij opdrachten leer je doelgericht om te gaan met digitale middelen.

Vlotte en correcte communicatie in het Nederlands en andere talen is onontbeerlijk. Je bent in staat om op een efficiënte, kwaliteitsvolle en klantgerichte manier te communiceren, adviseren en begeleiden.

 

Voor wie?

  • Je hebt interesse voor de zakenwereld en de ICT-wereld.
  • Je blijft graag op de hoogte van de (economische) actualiteit.
  • Je bent ondernemend en houdt van organiseren.
  • Je wilt uitpluizen hoe ondernemingen functioneren en zich organiseren.
  • Je maakt graag gebruik van de computer om opdrachten op te lossen.
  • Je bent bereid om te lezen, te spreken in, te schrijven en te luisteren naar andere talen.
  • Je wilt na het secundair onderwijs de keuze openhouden tussen verder studeren of een geschikte job zoeken.

 

Algemene vorming

Ook in deze studierichting zijn moderne (vreemde) talen en wiskunde belangrijk en, hoe kan het ook anders, ook digitale vaardigheden zijn nooit veraf. In het vak wiskunde ligt de nadruk op toegepaste wiskunde.

In het vak ‘21ste-eeuwse vaardigheden’ werk je projectmatig aan de algemene competenties die belangrijk zijn in de huidige kennis- en netwerksamenleving. We werken rond kritisch en creatief denken, probleemoplossend IT-denken, mediawijsheid, communiceren, samenwerken en burgerschap.

 

Specifieke vorming

In het vak bedrijfseconomie krijg je een pakket algemene economie, toegepaste bedrijfswetenschappen en recht. Je leert onder meer over het keuzegedrag van de consument, de werking van de markt, de basis van boekhouden, vennootschapsrecht, aspecten van personeelsbeheer, marketing, internationale handel en de logistieke flow.

 

Naar de derde graad

Wie deze studierichting tot een goed einde heeft gebracht kan, op basis van zijn interesses en talenten, kiezen uit een brede waaier aan studierichtingen. De meest logische vervolgopleidingen zijn Bedrijfsorganisatie, Commerciële organisatie en Internationale handel en logistiek. Wie het in de tweede graad wat moeilijker had kan de overstap naar de studierichting Onthaal, Organisatie en sales of Logistiek overwegen: allebei studierichtingen in de arbeidsmarktfinaliteit.

 

Toekomstmogelijkheden

Deze studiekeuze biedt je enerzijds een goede voorbereiding op het economisch hoger onderwijs en leidt je anderzijds op voor een commerciële, administratieve of sociale loopbaan in het bedrijfsleven, de overheidsdiensten of in de dienstensector.

Vak J3 | J4
Godsdienst 2u | 2u
Aardrijkskunde 1u | 1u
Engels 3u | 3u
Frans 3u | 3u
Geschiedenis 1u | 1u
ICT 1u | --
Lichamelijke opvoeding 2u | 2u
Natuurwetenschappen 2u | 1u
Nederlands 5u | 5u
Wiskunde 3u | 3u
Bedrijfseconomie 8u | 9u
Digitaal ondernemen -- | 1u
21ste-eeuwse vaardigheden* 1u | 1u

 

Het vak Bedrijfseconomie vormt het specifiek gedeelte van deze opleiding.

* Deze projectwerking bieden wij aan in de complementaire uren. In dit vak werk je projectmatig aan de algemene competenties die belangrijk zijn in de huidige kennis- en netwerksamenleving. We werken rond kritisch en creatief denken, probleemoplossend IT-denken, mediawijsheid, communiceren, samenwerken en burgerschap.

Naar deze opleidingen kan je doorstromen