Taal & Communicatie

Taal & Communicatie

3E GRAAD | DUBBELE FINALITEIT

Profiel van de studieriching

‘Taal & communicatie’ is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit.

Ze legt de focus op communicatie in het Nederlands, Duits, Engels en Frans. De leerlingen verdiepen zich in communicatieprincipes, -modellen, -processen en -theorieën. Ze vormt leerlingen in het ondersteunen van de realisatie en coördinatie van communicatieprojecten en -acties, rekening houdend met het communicatiebeleid van een organisatie.

Op Sint-Lievenscollege Business kiezen we ervoor om de leerlingen voor de talen Duits, Engels en Frans te differentiëren, remediëren en te versterken via één of twee extra uren. In het vak geschiedenis zetten we extra in op een aantal maatschappelijke thema’s zoals mediabewustheid en geïnformeerd leren.

Wat is het verschil met de richting ‘Toerisme’?

  • In beide studierichtingen is er veel aandacht voor taal. De leerlingen leren in ‘Taal & Communicatie’ communiceren in drie vreemde talen (Duits, Engels en Frans), terwijl dit in ‘Toerisme’ maar twee talen zijn (Frans en Engels). Er is bovendien extra aandacht voor taalsystematiek, communicatieve vaardigheden en de relatie tussen taaluitingen en gebruikers. 
  • Bovendien worden in de studierichting ‘Taal & Communicatie’ de basisdoelen uitgediept en uitgebreid. Zowel in het vak Nederlands als in het vak Public relations ontwikkelen de leerlingen communicatieproducten en verdiepen ze zich in communicatietechnieken.
  • In beide richtingen leren de leerlingen presentaties geven en een aantal administratieve en organisatorische handelingen stellen.
  • Waar de richting ‘Taal & Communicatie’ niet sectorgebonden is, is de richting ‘Toerisme’ dat wel, met extra aandacht voor beurzen, evenementen en de toeristisch-recreatieve context. In de richting ‘Toerisme’ leren leerlingen dus het brede toeristisch-recreatieve werkveld grondig kennen.

Wat na het secundair onderwijs?

Leerlingen die afstuderen in ‘Taal & Communicatie’ kunnen na het zesde jaar – omwille van de dubbele finaliteit - óf terecht op de werkvloer, óf verder studeren in de sociale wetenschappen zoals het Onderwijs, Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Communicatiemanagement, Journalistiek, Media en Entertainment business of Office management).

Vak J 5 | J 6
Godsdienst 2u | 2u
Aardrijkskunde 1u | 1u
Geschiedenis 2u | 2u
Lichamelijke opvoeding 2u | 2u
Natuurwetenschappen 1u | 1u
Wiskunde 2u | 2u
Duits 3u | 3u
Engels 4u | 4u
Frans 5u | 5u
Nederlands 3u | 3u
Public relations* 7u | 7u

 

*Inclusief werkplekleren.