Commerciële Organisatie

Commerciële Organisatie

3E GRAAD | DUBBELE FINALITEIT

Profiel van de studierichting

‘Commerciële Organisatie’ is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit.

Ze biedt inzichten uit de algemene economie en bedrijfswetenschappen. Daarnaast is deze studierichting gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot de commerciële en administratieve ondersteuning van het verkoopproces. De leerlingen leren op een professionele manier omgaan met klanten via diverse (online) communicatiekanalen

Op Sint-Lievenscollege Business kiezen we ervoor om de leerlingen voor de talen Nederlands, Engels en Frans te differentiëren, remediëren en te versterken via een extra uur. Ook het vak wiskunde wordt op deze manier gedifferentieerd, geremedieerd en versterkt. In het vak geschiedenis zetten we extra in op een aantal maatschappelijke thema’s zoals mediabewustheid en geïnformeerd leren.

Wat is het verschil met de richtingen ‘Bedrijfsorganisatie’ en ‘Internationale handel en logistiek’?

  • In het vak bedrijfseconomie worden een aantal thema’s op een andere manier behandeld:
    • economie: we behandelen de internationale handel zonder de economische relaties aan bod te laten komen;
    • de werking van een onderneming: marketing en employer branding komen niet aan bod;
    • financieel beheer: we zien enkel fiscaliteit, de kostenberekening en het debiteurenbeheer, zonder het boekhoudkundig luik;
    • er komt een uitgebreid luik over marketing en verkoop met de juridische aspecten i.v.m. verkoop- en marketingactiviteiten, marketingstrategie en instrumenten (met e-commerce) en verkoop, verkoopadministratie en CRM, waar de andere richtingen focussen op personeelsbeheer of (inter)nationaal goederenvervoer.

Wat na het secundair onderwijs?

Leerlingen die afstuderen in ‘Commerciële Organisatie’ kunnen na het zesde jaar – omwille van de dubbele finaliteit - óf terecht op de werkvloer, óf verder studeren in de sociale wetenschappen, zoals Handelswetenschappen en Bedrijfskunde of het Onderwijs.

Vak J 5 | J 6
Godsdienst 2u | 2u
Aardrijkskunde 1u | 1u
Engels 3u | 3u
Frans 3u | 3u
Geschiedenis 2u | 2u
Lichamelijke opvoeding 2u | 2u
Natuurwetenschappen 1u | 1u
Nederlands 3u | 3u
Wiskunde 3u | 3u
Commerciële organisatie* 12u | 12u


*Inclusief werkplekleren.