Technologische wetenschappen

Technologische Wetenschappen

2E GRAAD | DOMEINGEBONDEN DOORSTROOMFINALITEIT

Profiel van de studierichting

Algemeen

Technologische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit en bereidt je voor op vele academische vervolgopleidingen.

We dagen de leerlingen uit om binnen de kernwetenschappen (mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica, thermodynamica, chemie en informaticawetenschappen) in de eerste plaats sterk theoretisch te werken, maar daarnaast ook onderzoekend en experimenterend aan de slag te gaan.

Deze richting verplicht de leerlingen na te denken in functie van concept engineering en ontwerp. Tijdens verschillende practica proberen we de leerlingen met een zekere autonomie aan het werk te zetten. We rollen verschillende projecten uit. En maken daarbij ook gebruik van onze IT-skills door het werken met diverse meettoestellen. Het doel is immers de leerlingen voor te bereiden op de richting Informatica en communicatiewetenschappen in de 3de graad.

 

Voor wie?

• Je hebt een uitgesproken interesse voor Science, Technology, Engineering en Mathematics.

• Je bent een kei in cognitieve, strategische en praktische processen waarmee ontwerpprocessen worden ontwikkeld.

• Je wilt je laptop opengooien en onderzoeken hoe alles precies in elkaar zit. Je hebt interesse in Arduino. Je bent klaar voor next level en Micro:bit en Scratch zijn al geen uitdaging meer.

• Je bent hands-on, ondernemend en ontwerpen is jouw passie.

• Met je basis uit STEM-wetenschappen in de eerste graad, kan je direct aan de slag in de opleiding Technologische Wetenschappen.

• Je bent van plan om na je secundair verder te studeren.

 

Algemene vorming

Een stevig pakket moderne (vreemde) talen, een voldoende dosis aan wiskundige vaardigheden en uitdagende leerdoelen natuurwetenschappen vormen de basis van een brede algemene vorming. De nadruk ligt op analytisch en inzichtelijk denken.

In het vak ‘21ste-eeuwse vaardigheden’ werk je projectmatig aan de algemene competenties die belangrijk zijn in de huidige kennis- en netwerksamenleving. We werken rond kritisch en creatief denken, probleemoplossend IT-denken, mediawijsheid, communiceren, samenwerken en burgerschap.

 

Specifieke vorming

Opvallend voor deze studierichting zijn het hoge aantal lestijden wiskunde en het eerder geringe aanbod praktijkvakken. Het wiskundeprogramma is vergelijkbaar met dat van de richtingen met component wiskunde in de niet-domeingebonden opleidingen.

In de richting Technologische Wetenschappen kies je dus voor een uitdaging wat het vak wiskunde betreft. Je kijkt aan tegen een wekelijks pakket van 5 uur waar je je wiskundig inzicht aanscherpt en verder uitdiept. Naast de gebruikelijke toepassingen wordt dieper ingegaan op de theoretische fundamenten en de bewijsvoering. Je zal dus leren omgaan met algoritmen en je kunnen onderscheiden in het probleemoplossend denken. Dit is uiteindelijk de vereiste om creatief en op een wiskundig gefundeerde manier basisproblemen te analyseren en ook op te lossen. Met het vak wiskunde zal je ook veel raakvlakken vinden in de wetenschappelijke vakken. Je wiskundige kennis zal je helpen om die leerstof beter te begrijpen én te beheersen.

Je wordt ondergedompeld in onderdelen zoals goniometrie, analytische meetkunde en vlakke meetkunde. Getallenleer is eerder de basis om deze onderdelen vlot te verwerken.

Samengevat ga je veel dieper in op de wiskunde en de bouwstenen die erachter schuilen. De richting vraagt dus een sterk intrinsieke interesse in wiskunde en een zeer goed beheersing van de basisvaardigheden en bewerkingen die je hebt gezien in de eerste graad.

Naast wiskunde krijg je ook een stevig pakket van 10 uur wetenschappen. Verwacht je daarbij niet aan enkel zuivere theorie. De wetenschappen zijn vooral een tool om verbanden te leren leggen, logisch te leren redenen en computationeel te leren denken in functie van het programmeren.

 

Naar de derde graad

Wie slaagt voor deze studierichting in de tweede graad kan, op basis van interesses en talenten, doorstromen naar onze richting Informatica en Communicatiewetenschappen (de huidige ITN-richting) in de derde graad.

 

Toekomstmogelijkheden

In de richting Technologische Wetenschappen word je helemaal meegezogen in de snel evoluerende, wetenschappelijke maar ook digitale wereld. Je moet met de nodige kennis en het vereiste inzicht aan de slag om als een echte onderzoeker oplossingen te bedenken voor de problemen waar we dagelijks mee te maken krijgen… Deze studiekeuze biedt je een goede voorbereiding op een brede waaier aan zowel IT- als wetenschappelijke vervolgopleidingen. We willen immers jullie, de leerlingen van vandaag, vormen tot de wetenschappers van de toekomst!

Vak J3 | J4
Godsdienst 2u | 2u
Aardrijkskunde 1u | 1u
Biologie 1u | 0u
Engels 2u | 2u
Frans 3u | 3u
Geschiedenis 1u | 1u
ICT 1u | 1u
Lichamelijke opvoeding 2u | 2u
Nederlands 5u | 5u
Wiskunde 5u | 5u
Techn. Wet. en Engineering* 8u | 9u
- Chemie 1u | 1u
- Fysica 6u | 6u
- Informaticawetenschappen 1u | 2u
21ste-eeuwse vaardigheden** 1u | 1u

 

Wiskunde en Technologische Wetenschappen & Engineering vormen het specifiek gedeelte van deze opleiding.

* Het vak Technologische Wetenschappen & Engineering wordt opgesplitst in meerdere vakken: chemie, fysica en informaticawetenschappen.

** Deze projectwerking bieden wij aan in de complementaire uren. In dit vak werk je projectmatig aan de algemene competenties die belangrijk zijn in de huidige kennis- en netwerksamenleving. We werken rond kritisch en creatief denken, probleemoplossend IT-denken, mediawijsheid, communiceren, samenwerken en burgerschap.

Naar deze opleidingen kan je doorstromen