Informatica- & Communicatiewet.

Informatica- & Communicatiewetenschappen

3E GRAAD | DOMEINGEBONDEN DOORSTROOMFINALITEIT

Profiel van de studierichting

‘Informatica- & communicatiewetenschappen’ is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn.

Op Sint-Lievenscollege Business kiezen we ervoor om de leerlingen voor de talen Engels en Frans te differentiëren, remediëren en te versterken via een extra uur. Ook het vak wiskunde wordt op deze manier gedifferentieerd, geremedieerd en versterkt. In het vak geschiedenis zetten we extra in op een aantal maatschappelijke thema’s zoals mediabewustheid en geïnformeerd leren.

Instapvereisten

De leerlingen gaan onderzoekend, experimenterend, transfertgericht en exploratief aan het werk binnen de kernwetenschappen informaticawetenschappen en elektriciteit-elektronica. Ze denken in functie van het concept en zijn vaardig in digitaal databeheer, softwareontwikkeling, het opzetten en onderhouden van computernetwerken en IOT.

Wat is het verschil met de richtingen ‘Mechatronica’ en ‘Technologische wetenschappen & engineering’?

  • we zien uitgebreide wiskunde in functie van de wetenschappen in plaats van de gevorderde wiskunde;
  • het vak informaticawetenschappen is uitgebreider dan in de andere richtingen: we zetten in op algoritmen, programmeren, softwareontwikkeling, datacommunicatie én computer- en netwerkarchitectuur;
  • fysica is minder uitgebreid dan in de andere richtingen: we focussen enkel op elektromagnetisme, elektrodynamica en elektronica. Mechanica, trillingen, golven en thermodynamica komen niet aan bod.

Wat na het secundair onderwijs?

Leerlingen die afstuderen in ‘Informatica- & communicatiewetenschappen’ kunnen na het zesde jaar verder studeren in de natuurwetenschappen: Industriële wetenschappen en Technologie, Wetenschappen (Informatica, Computerwetenschappen), de gecombineerde studiegebieden (digital design and development), Handelswetenschappen (Informatiemanagement en Multimedia, Toegepaste informatica), Industriële wetenschappen en Technologie (Digital arts and Entertainment, Elektronica-ICT, Grafische en digitale media, Multimedia en communicatietechnologie), de sociale wetenschappen en het Onderwijs.

Vak J 5 | J 6
Godsdienst 2u | 2u
Aardrijkskunde 1u | 1u
Engels 3u | 3u
Frans 3u | 3u
Geschiedenis 2u | 2u
Lichamelijke opvoeding 2u | 2u
Natuurwetensch. (bio/chemie) 2u | -
Nederlands 3u | 3u
Fysica 3u | 3u
Informaticawetenschappen 6u | 8u
Wiskunde 5u | 5u