Bedrijfswetenschappen

Bedrijfswetenschappen

3E GRAAD | DOMEINGEBONDEN DOORSTROOMFINALITEIT

Profiel van de studierichting

‘Bedrijfswetenschappen’ is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie. Via de specifieke vorming in economie verwerven leerlingen inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. De leerinhouden zijn erop gericht om leerlingen vanuit concrete maatschappelijke contexten inzicht te laten ontwikkelen in de belangrijkste economische concepten en hun onderlinge verbanden.

Op Sint-Lievenscollege Business kiezen we ervoor om de leerlingen voor de talen Engels en Frans te differentiëren, remediëren en te versterken via een extra uur. Ook het vak wiskunde wordt op deze manier gedifferentieerd, geremedieerd en versterkt. In het vak geschiedenis zetten we extra in op een aantal maatschappelijke thema’s zoals mediabewustheid en geïnformeerd leren. Om onze leerlingen sterker te laten starten in het hoger onderwijs, kiezen we er bovendien voor om Duits aan te bieden.

Instapvereisten

Leerlingen ‘Bedrijfswetenschappen’ tonen inzicht in complexe leerinhouden, leggen verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren, vooral binnen de focus van het studiedomein en de studierichting. Via logisch en kritisch redeneren en vanuit concrete maatschappelijke contexten doorgronden ze de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden.

 

Wat is het verschil met de richtingen ‘Economie-moderne talen’ en ‘Economie-wiskunde’?

  • De moderne talen zijn minder uitgebreid;
  • we zien uitgebreide wiskunde in functie van economie in plaats van de gevorderde wiskunde;
  • in het vak informaticawetenschappen zie je informatie- en databeheer, terwijl je in ‘Economie-wiskunde’ algoritmen ziet en leert programmeren;
  • in economie zie je bedrijfswetenschappen en recht uitgebreider.

 

Wat is het verschil met de richting ‘Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen’?

  • In het vak informaticawetenschappen zie je in beide richtingen informatie- en databeheer, in ‘Bedrijfswetenschappen’ zie je geen algoritmen, programmeren en softwareontwikkeling;
  • in economie zie je een uitgebreider pakket algemene economie, de bedrijfswetenschappen en recht.

 

Wat na het secundair onderwijs?

Leerlingen die afstuderen in ‘Bedrijfswetenschappen’ kunnen na het zesde jaar verder studeren in de sociale wetenschappen zoals Handelswetenschappen en Bedrijfskunde of in de Gecombineerde studiegebieden (International Affairs, Sociaaleconomische wetenschappen) en het Onderwijs.

Vak J 5 | J 6
Godsdienst 2u | 2u
Aardrijkskunde 1u | 1u
Duits 1u | 1u
Engels 3u | 3u
Frans 3u | 3u
Geschiedenis 2u | 2u
Lichamelijke opvoeding 2u | 2u
Natuurwetenschappen 2u | 1u
Nederlands 3u | 3u
Bedrijfswetenschappen 8u | 8u
Informaticawetenschappen 1u | 1u
Wiskunde 4u | 5u