Inschrijven

Inschrijven voor schooljaar 2021-2022

Informatie en inschrijvingen tijdens de grote vakantie

U kunt een afspraak boeken via deze reserveringstool.


Infosessies en infoavond (schooljaar 2021-2022)


Inschrijven voor het eerste jaar

Informeren

Op vrijdag 29 januari en zaterdag 30 januari organiseerden we een sprankelend digitaal Leerfestival (Open deurtweedaagse) waarbij je alles over de school te weten kwam via 19 presentaties en waarbij je kon proeven van de verschillende vakken in niet minder dan 32 workshops. Een livestream vanuit Studio SLC zorgde ervoor dat al jouw vragen beantwoord werden. Klik hier en herbeleef de Livestream.

Wanneer u op de hoogte wenst gehouden te worden van komende initiatieven, kunt u via een online formulier - dat u ook kunt bereiken door de QR-code hieronder te scannen - invullen. Via onze Facebookpagina of Instagram-account kunt u daarenboven heel wat videomateriaal terugvinden van hoe het schoolleven er op onze school uitziet.

Aanmelden

In Groot-Gent wordt gewerkt met een Centraal Aanmeldingsregister (CAR). Elke ouder dient de potentieel toekomstige leerling van het eerste jaar in Sint-Lievenscollege Business aan te melden tussen 22 maart en 21 april 2021 via https://meldjeaansecundair.gent.be

Inschrijven

Maandag 3 mei - bekendmaking resultaten

Op 3 mei 2021 worden de resultaten van het CAR bekend gemaakt. De organisatie van de bekendmaking gebeurt door het Lokaal Overlegplatform Gent.

Om 17 uur zal het Sint-Lievenscollege een communicatie via e-mail uitsturen naar alle de ouders en kinderen mét een ticket met daarin de details van de inschrijvingsprocedure.

We roepen alle ouders op om de school nog niet te contacteren. Als school krijgen wij de informatie zoals jou pas op 3 mei toegestuurd en dienen vanaf dan alle informatie te verwerken.

 

Woensdag 5 mei - start inschrijvingsprocedure

Stap 1 - Administratieve voorbereiding

Op woensdag 5 mei ontvangen alle ouders van kinderen met een ticket een e-mail met vragenlijst. Deze vragenlijst dient zo snel als mogelijk vervolledigd worden. Er wordt meteen gevraagd om een aantal belangrijke documenten op te laden. Je krijgt de mogelijkheid om een afspraak voor het Intakegesprek vast te leggen.

Alle administratieve stappen dienen afgewerkt te zijn vooraleer kan overgegaan worden naar Stap 2 van de inschrijvingsprocedure. Hou er rekening mee dat het ticket, uitgereikt op 3 mei, slechts een beperkte geldigheidsduur heeft en dat de verzilvering van het ticket of de inschrijvingsprocedure dient afgerond te zijn op 31 mei 2021.

Stap 2 - Intakegesprek

Op basis van alle aangereikte gegevens en documenten wordt er een digitaal of fysiek intakegesprek voorbereid door ons. Omdat er in Gent gewerkt wordt met een digitaal aanmeldingssysteem vinden we een persoonlijke kennismaking met de toekomstige leerling en de ouder(s) essentieel. We vinden het heel belangrijk om je eerste vragen individueel te kunnen beantwoorden. Op hetzelfde moment bespreken we met jou de onderbouwde studiekeuze op basis van de documenten uit Stap 1.

 

Stap 3 - Bevestiging inschrijving

Na de administratieve voorbereiding en het intakegesprek volgt er een bevestiging van inschrijving.

Je krijgt meteen ook informatie over de te volgen stappen voor het laptopproject en de aankoop van alle andere leermaterialen.