Inschrijven

Inschrijven voor schooljaar 2021-2022

Voor kennismaking, intakegesprek en inschrijving voor instromers in de loop van het schooljaar op Sint-Lievenscollege Business kan u een afspraak maken met:

Informatie en inschrijvingen tijdens de kerstvakantie


Inschrijven voor schooljaar 2022-2023

Inschrijven voor het eerste jaar

Informeren

Om alle toekomstige leerlingen en hun ouders te ondersteunen bij het maken van een goede studie- en schoolkeuze organiseren we verschillende events doorheen het schooljaar 2021-2022.

Aanmelden

In Groot-Gent wordt gewerkt met een Centraal Aanmeldingsregister (CAR). Elke ouder dient de potentieel toekomstige leerling van het eerste jaar in Sint-Lievenscollege Business aan te melden tussen ?? maart en ?? april 2022 via https://meldjeaansecundair.gent.be

Inschrijven

De exacte data en inschrijvingsprocedure zijn op dit ogenblik nog niet meegedeeld aan de scholen. In elk geval wordt de inschrijving op Sint-Lievenscollege Business vervolledigd met een persoonlijk en individueel intakegesprek met toekomstige ouders en leerling.