Inschrijven

Inschrijven voor schooljaar 2022-2023

Voor kennismaking, intakegesprek en inschrijving voor instromers in de loop van het schooljaar op Sint-Lievenscollege Business kan u een afspraak maken met de pedagogisch directeur van de school, dhr. Wim Provoost: wim.provoost@sintlievenscollege.be.


Inschrijven voor schooljaar 2023-2024

Inschrijven voor het eerste jaar

Informeren

Om alle toekomstige leerlingen en hun ouders te ondersteunen bij het maken van een goede studie- en schoolkeuze organiseren we verschillende events doorheen het schooljaar 2022-2023. U kunt zich inschrijven voor deze events via dit contactformulier. We houden u via dit contactformulier op de hoogte van het verloop van de inschrijvingsprocedure.

De infoavonden voor toekomstige leerlingen en ouders met rondleiding doorheen de school vonden plaats op donderdag 24 november 2022 en op donderdag 2 februari 2023.

In maart 2023 organiseren we nog het Leerfestival.

Aanmelden

In Groot-Gent wordt gewerkt met een Centraal Aanmeldingsregister (CAR). Elke ouder dient de potentieel toekomstige leerling van de humaniora aan te melden tussen vrijdag 27 maart (12.00 uur) en vrijdag 21 april 2023 (12.00 uur) via https://meldjeaansecundair.gent.be. Het Centraal Aanmeldingsregister is een initiatief van het Lokaal Overlegplatform Gent.

Inschrijven

Op 4 mei worden de toewijzingen door het Centraal Aanmeldingsregister bekend gemaakt. Ouders worden gecontacteerd om de toewijzing (ticket) te verzilveren op Sint-Lievenscollege Business. Deze inschrijving wordt vervolledigd met een persoonlijk en individueel intakegesprek met toekomstige leerling en ouder.

 

Inschrijven vanaf het tweede jaar

Vanaf 2 mei 2023 kun je een afspraak maken voor een inschrijving voor leerlingen vanaf het tweede jaar. 

 


Infoavond tweede jaar tot en met het zesde jaar

Programma

 

Via onze Facebookpagina of Instagram-account kunt u daarenboven heel wat videomateriaal terugvinden van hoe het schoolleven er op onze school uitziet.


Informatie en inschrijvingen tijdens de grote vakantie


Meer informatie?