Inschrijven

Inschrijven voor schooljaar 2023-2024

Voor kennismaking, intakegesprek en inschrijving voor instromers in de loop van het schooljaar op Sint-Lievenscollege Business kan u een afspraak maken met de pedagogisch directeur van de school, dhr. Wim Provoost: wim.provoost@sintlievenscollege.be.


 


Inschrijven voor schooljaar 2024-2025

Inschrijven voor het eerste jaar

Informeren

Om alle toekomstige leerlingen en hun ouders te ondersteunen bij het maken van een goede studie- en schoolkeuze organiseren we verschillende events doorheen het schooljaar 2023-2024. 

Infoavonden met rondleiding in het MLL

De twee infoavonden voor toekomstige leerlingen en ouders met rondleiding doorheen de school vonden plaats op donderdag 23 november 2023 en donderdag 25 januari 2024.

Leerfestival met presentaties en workshops

Op 24 februari 2024 organiseren we het Leerfestival van 10.00 tot 16.00 uur. 

Schrijf je hier in voor het Leerfestival!

Aanmelden

In Groot-Gent wordt gewerkt met een Centraal Aanmeldingsregister (CAR). Elke ouder dient de potentieel toekomstige leerling van Sint-Lievenscollege Business aan te melden tussen maandag 25 maart 2024 om 09.00 u. tot vrijdag 19 april 2024 om 16.00 uur via https://meldjeaansecundair.gent.be. Het Centraal Aanmeldingsregister is een initiatief van het Lokaal Overlegplatform Gent.

Inschrijven

Op 13 mei worden de toewijzingen door het Centraal Aanmeldingsregister bekend gemaakt. Ouders worden gecontacteerd om de toewijzing (ticket) te verzilveren op Sint-Lievenscollege Business. Deze inschrijving wordt vervolledigd met een persoonlijk en individueel intakegesprek met toekomstige leerling en ouder.

Infoavond 2de jaar tot en met het 6de jaar

Programma


Meer informatie?