Inschrijven

Inschrijven voor schooljaar 2019-2020

Voor kennismaking, intakegesprek en inschrijving voor instromers in de loop van het schooljaar op Sint-Lievenscollege Business kan u een afspraak maken met de directeur, dhr. Filip Van Damme op het nummer 09 225 89 07 of per mail filip.vandamme@sintlievenscollege.be.


Inschrijven voor schooljaar 2020-2021

Infosessies en infoavond (2020-2021)


Inschrijven voor het eerste jaar (2020-2021)

In samenspraak met het Lokaal Overlegplatform Secundair Onderwijs is voor alle Gentse scholen afgesproken om te werken met een CAR (Centraal AanmeldingsRegister). Dit werd nog recentelijk verplicht opgelegd door de Vlaamse Regering in steden met een capaciteitsprobleem.

Aanmelding

De startdatum van de (digitale) aanmelding is maandag 23 maart 2020 vanaf 12.00 u. De hele aanmeldingsperiode loopt tot en met woensdag 22 april 2020 om 12.00 u. Binnen deze periode speelt het tijdstip van de aanmelding geen enkele rol. Het LOP Gent laat een vroegere aanmelding niet toe.

Toewijzing

Na de aanmelding is er een verwerkingsperiode. Op maandag 4 mei 2019 wordt u in de namiddag per mail op de hoogte gebracht van het resultaat van de ordening door de computer. De ordeningscriteria zijn toeval, schoolvoorkeur en optimalisatie op tickets (1ste keuze). De afstand tot de school speelt geen rol. Samen met deze mail krijgt u een ticket (tenzij er omwille van een capaciteitstekort geen toewijzing is gebeurd).

Inschrijving

Met dit ticket kan u uw zoon/dochter vanaf woensdag 6 mei tot en met vrijdag 29 mei 2020 effectief inschrijven op onze school. Ook hier speelt het tijdstip geen rol.

Broer of zus van leerling in SLCB / kind van personeelslid

Voor broers en zussen van leerlingen op Sint-Lievenscollege Business en voor kinderen van personeelsleden geldt een voorrangsregel. Zij moeten zich vanaf dit schooljaar ook effectief digitaal aanmelden tijdens de aanmeldingsperiode (23 maart – 22 april!). Als voorrangsgroep genieten zij echter van een garantie op inschrijving 

Reguliere inschrijvingen 1ste jaar

Indien er na de inschrijvingsprocedure toch nog vrije plaatsen zouden zijn voor het 1ste jaar op onze school, kan u uw zoon/dochter regulier inschrijven vanaf 30 mei 2020.

Meer informatie vindt u via www.aanmeldensecundairescholen.gent.


Informatie en inschrijvingen tijdens de grote vakantie

U kan telkens terecht in de vestiging Steendam 27, Gent.


Meer informatie?