Economie & Organisatie [2A]

Economie & Organisatie

2E JAAR | 1E GRAAD | A-STROOM

In het tweede jaar organiseren we de studierichting Economie & Organisatie met typische economische en bedrijfsgerichte thema’s en de studierichting STEM-Technieken met natuurwetenschappelijke, technologische en wiskundige componenten. Beide studierichtingen bereiden de leerlingen toekomstgericht voor op een gedigitaliseerde en duurzame samenleving.

In de studierichting Economie & Organisatie reflecteer je over de economisch-maatschappelijke actualiteit vanuit het perspectief van de consument en vanuit het standpunt van ondernemingen en overheid. Informatie- en bedrijfsprocessen worden steeds meer door informatiesystemen beheerd. Die produceren een enorme hoeveelheid data. Voor ondernemingen is het van groot belang om die data in waardevolle informatie om te zetten. Door een concreet en ondernemend project ontwikkel je jouw digitale, sociale en communicatieve vaardigheden.

Godsdienst 2u
Nederlands + differentiatie 4u + 1u
Frans + differentiatie 3u + 1u
Engels 2u
Wiskunde 4u
Aardrijkskunde 1u
Natuurwetenschappen 1u
Geschiedenis 2u
Lichamelijke opvoeding 2u
Techniek 1u
Mens & Samenleving* p
Muziek 1u
Beeld 1u
Economie 3u
ICT 2u
Klasuur** 1u

 

*projectmatig
**21ste eeuwse vaardigheden

Naar deze opleidingen kan je doorstromen