Ontmoetingsavond voor de ouders van de zesdejaars

Nieuws

Op dinsdag 24 september ontvingen we de ouders van onze zesdejaars voor de jaarlijkse infoavond. De bedoeling van deze avond is de ouders te informeren over de verschillende activiteiten die in dit laatste - én drukke - jaar op het programma staan.

Na een verwelkoming door de directeur werden de ouders in kleinere groepen verdeeld en konden ze luisteren naar een uiteenzetting over de geïntegreerde proef en de richtingspecifieke projecten of stages.

We sloten de avond af met een glaasje en een babbel: het ideale moment om kennis te maken met de klastitularis.