Jieha!

Nieuws

Vlajo Jieha! of Jong Initiatief voor Eerlijke Handel is een korte ondernemingservaring, waarbij de jongeren van het vierde jaar Ondernemen & IT proeven van ondernemen én stilstaan bij maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. In kleine teams starten ze een eigen onderneming, waarbij ze zich in hun productkeuze vooral focussen op eco/bio-, fairtrade -of streekproducten. Vlajo Jieha!-teams mogen ook een dienst commercialiseren, zolang deze past binnen het begrip van eerlijk ondernemen of maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met de behaalde winst ondersteunt het team een goed doel naar keuze.

De doelstellingen zijn: het bijbrengen van ondernemersvaardigheden en -attitudes, samenwerken in team, sensibiliseren over de noodzaak van ethisch ondernemen en taal- en presentatievaardigheden aanscherpen.

Er zijn heel wat linken met de schoolvakken:

  • Bedrijfseconomie: commercieel beleid;
  • Toegepaste informatica: ondernemersvaardigheden in Excel én PowerPointpresentatie;
  • Nederlands: sollicitatie voor de functie én presentatie project;
  • Godsdienst: fairtrade én ethische handel.

De winst gaat naar een zelfgekozen goed doel.

4OIT1a koos voor vzw De Tinten. De vrijwilligers van deze organisatie bieden hulp aan vluchtelingen, asielzoekers en mensen zonder wettig verblijf, die omwille van hun ras, overtuiging of godsdienst in hun thuisland vervolgd of op een of andere wijze gediscrimineerd worden. Zij laten zich leiden door de evangelische waarden die hen oproepen om de armsten onder ons onvoorwaardelijk te helpen. 4OIT1a kon door het JIEHA-project 76,36 EUR bezorgen aan De Tinten.

4OIT1b kon 72,25 EUR overschrijven naar vzw Humain. Vzw Humain strijdt voor mensenrechten, levert humanitaire bijstand voor mensen in nood, wil gelijke kansen en het algemeen welzijn van minderheidsgroepen of individuen bevorderen. Voor mensen op de vlucht biedt vzw Humain concrete steun. Ze bedelen voedsel, ondersteunen met materiële hulp, trachten met vrijwilligers en vluchtelingen het leven in vluchtelingenkampen en opvangcentra wat draaglijker te maken. Daarnaast willen ze wegen op het beleid en sturen ze de (negatieve) beeldvorming over vluchtelingen in de media en de maatschappij bij.