Moderne Talen

Traject Humaniora. Locatie B, volg donkergroen

Workshop: Saint Patrick’s Day

Let St Patrick illuminate your brain! 

Via een quiz in het Engels ontdek je dat je reeds heel wat Engels kent, bewust of onbewust. Tijdens deze half uur durende quiz nemen we je mee doorheen het leven en de geschiedenis van de Ieren. Mooie prijzen te winnen! 

Studierichting: 1A met verdieping Latijn, STEaM en Taal&Cultuur

Vak: Engels - 1 lesuur per week in j1 / 2 lesuren per week in j2

Tijdstippen: 10.00 u / 11.00 u / 12.00 u / 13.00 u / 14.00 u / 15.00 u


Workshop: CLIL – wetenschap in het Engels

In de lessen CLIL krijg je niet-taalvakken in het Engels aangeboden. Door het gebruik van Engels tijdens de lessen wetenschappen, worden je vaardigheden Engels versterkt. Op het Sint-Lievenscollege kan dit in j2, j4 en j6.

Ontdek in deze workshop hoe we te werk gaan. In dit interactief lesje biologie leer je over het dierenrijk. Na dit lesje ben je al wat Engelse woordenschat rijker! 

Studierichting: j2 Moderne talen en Wetenschappen met verdieping STEaM

Vak: Wetenschappen - 3 lesuren per week in Engels

Tijdstippen: 10.30 u / 11.30 u  / 12.30 u / 13.30 u / 14.30 u / 15.30 u


Workshop: Project-based learning in Gent

De studierichting Taal&Cultuur heeft een eigen identiteit omwille van de projectmatige werking rond drie thema's per jaar.

Wat is een Pecha Kucha? Hoe ga je aan de slag met een onderzoeksvraag? Hoe sta je voor een groep? Ontdek het allemaal aan de hand van je eigen leefwereld! 

Studierichting: 1A met verdieping Taal&Cultuur

Vak: 3 lesuren per week (vakoverschrijdend - Frans, Nederlands en geschiedenis) telkens gedurende een aantal weken in elke trimester

Tijdstippen: 10.00 u / 11.00 u / 12.00 u / 13.00 u / 14.00 u / 15.00 u


Mens en Samenleving

Traject Humaniora en Business. Locatie B, volg donkergroen.

Workshop: Cyberpesten en… trollen?

Wie denkt dat trollen alleen in sprookjes bestaan, heeft het mis! Vandaag kennen we een ander soort 'troll', maar wie of wat is dat nu, zo'n troll? 

Kritisch omgaan met online gegevens, nadenken over de persoon achter het online profiel, strijden tegen online pestgedrag… het zijn skills die onze leerlingen steeds vaker nodig hebben. Tijdens deze workshop leer je je wapenen tegen de gevaren van de online wereld. Ook krijg je een voorstelling van de projectmatige aanpak van het vak Mens en Samenleving.  De workshop is een voorbeeld van hoe we aan de slag gaan met één van de vele thema’s die binnen dit vak aan bod komen. 

Studierichting: 1A met verdieping Latijn, STEaM, Taal&Cultuur, ICT en Ondernemen

Vak: meer dan 10 projecten gespreid over j1 en j2. Sommige projecten duren enkele uren, andere omhelzen één of meerdere projectdagen. 

Tijdstippen: 10.30 u / 11.30 u  / 12.30 u / 13.30 u / 14.30 u / 15.30 u


Workshop: De roeping van Levi

Binnen het vak godsdienst hebben we het uiteraard onder andere over de Bijbel. Tijdens deze workshop frissen we enkele zaken op met een leuke quiz en behandelen we een Bijbeltekst op een hedendaagse manier. We zoeken de betekenis van de Bijbeltekst en koppelen dit aan een modern lied.

Studierichting: 1A met verdieping Latijn, STEaM, Taal&Cultuur, ICT en Ondernemen.

Vak: Godsdienst - 2 lesuren per week

Tijdstippen: 10.00 u / 11.00 u / 12.00 u / 13.00 u / 14.00 u / 15.00 u