Presentaties


Presentatie: Leren & Studeren

Traject Humaniora en Business. Locatie K, volg donkerblauw

Samengevat: de 5 studierichtingen op het Sint-Lievenscollege helder voorgesteld via twee onderwijstrajecten nl. Business en Humaniora.

Doelgroep: toekomstige leerlingen en ouders voor wie het nog niet duidelijk is welke studierichting het meest voor hen geschikt is. Het is de basis voor een gericht bezoek van het Leerfestival.

Omschrijving: Vele leerlingen, ouders en leerkrachten in het lager onderwijs vinden hun weg niet meer in de modernisering van het secundair onderwijs. Daarom stippelen wij vanaf 1 september 2020 twee heldere trajecten uit – met een unieke benadering vanuit drie talent-werkwoorden: verkennen, versterken en verdiepen. Zo slagen we er in de negatieve gevolgen van het watervalsysteem in de eerste graad te vermijden waarbij leerlingen voortijdig moeten afhaken.

Wie reeds een infoavond bezocht, zal hier een herhaling van informatie horen.

Tijdstippen: 10.05 u / 11.05 u / 12.05 u / 13.05 u / 14.05 u / 15. 05 u

Duurtijd: 20 minuten

Sprekers: Mevr. Sofie Colpaert (graadcoördinator humaniora) & Mevr. Kelly Braekman (graadcoördinator business)


Presentatie: Samenleven

Traject Humaniora. Locatie K, volg donkerblauw

Samengevat: het opvoedingsproject van de humaniora toegelicht aan de hand van projecten en programma's.

Doelgroep: toekomstige leerlingen en ouders die een overzicht wensen van wat naast het 'leren en studeren' het Sint-Lievenscollege uniek maakt.

Omschrijving: Evenwaardig aan het studeren (zie presentatie 'Leren en studeren') staat op het Sint-Lievenscollege de opvoeding centraal. We noemen dit met een hedendaags woord 'samenleven'. 

Tijdens deze presentatie gaan we dieper in op de peter- en meterwerking van j1 en j5, het ENABLE-programma tégen pesten en vóór een positief leef- en leerklimaat, de vele middagactiviteiten, de vaardigheden en attitudes die we aanleren in het graadprogramma 'mens & samenleving', de interklassencompetitie op woensdagnamiddag en de vele excursies & paasreizen.

Wie reeds een infoavond bezocht, zal hier een herhaling van informatie horen.

Tijdstippen: 10.35 u / 12.35 u / 14.35 u

Duurtijd: 20 minuten

Sprekers: Mevr. Katrien Van Roste (coördinator ENABLE) & Mevr. Véronique Van Bilsen (klastitularis j1)


Presentatie: Leerzorg

Traject Humaniora. Locatie K, volg donkerblauw

Samengevat: leerlingenbegeleiding in het eerste jaar.

Doelgroep: toekomstige leerlingen en hun ouders die een 'algemeen' overzicht wensen van hoe het zorgbeleid op onze school georganiseerd wordt in functie van onze eerstejaars. Ouders en toekomstige leerlingen die een individuele vraag hebben m.b.t. het zorgbeleid kunnen aanvullend terecht bij de schoolpsycholoog (Locatie Zilverenberg - kleine salon, volg Rood) tussen 10.00 u en 13.30 u. 

Omschrijving: het pedagogisch project van het Sint-Lievenscollege omhelst als derde component het zorgbeleid.

Tijdens deze presentatie gaan we dieper in op de basiszorg voor elke leerling: de activiteiten m.b.t. leren leren, de begeleide avondstudie, het pakket van versterkende inhaallessen tijdens de middagpauze, evaluatie & feedback, planningsagenda...

Wie reeds een infoavond bezocht, zal hier een herhaling van informatie horen.

Tijdstippen: 11.35 u / 13.35 u / 15.35 u

Duurtijd: 20 minuten

Sprekers: Dhr. Dirk Maes (leerlingenbegeleider & klastitularis j1) & Mevr. Sara Van Oost (klastitularis j1)


Presentatie: Laptopproject in J1

Traject Humaniora. Locatie E, volg roze

Samengevat: elke leerling in j1 van de humaniora een eigen laptop.

Doelgroep: alle ouders van toekomstige leerlingen. Het betreft nieuwe informatie welke nog niet meegedeeld werd tijdens infoavonden.

Omschrijving: Vanaf 1 september 2020 verwachten we van elke leerling in het eerste jaar dat hij of zij kan beschikken over een eigen laptop - thuis én op school. Leren en studeren met het oog op een grondige voorbereiding op het hoger onderwijs vereist de nodige digitale vaardigheden en een mediawijze attitude. Sinds de modernisering van het secundair onderwijs (1 september 2019) bestaat er een nieuw leerplan ICT waaraan we gestalte geven in het eerste en tweede jaar van het middelbaar in elk vak. Het leerplan Mens & samenleving geeft bijzondere aandacht voor de uitdagingen, de mogelijkheden en de gevaren voor jongeren in onze gedigitaliseerde samenleving. Leerling op de humaniora van het Sint-Lievenscollege hebben de mogelijkheid om tijdens een 33ste lesuur dactylografie te volgen. 
Leerlingen die de studierichting 1A met verdieping STEaM volgen hebben daarenboven vakken zoals digiwiskunde en informaticawetenschappen waarvoor een computer noodzakelijk is.
Daarenboven organiseren we onze school via een digitaal leerplatform inclusief een digitale agenda. 

Toegang tot een kwalitatieve laptop voor elke leerling is daarom essentieel. Door verschillende scenario's (huurkoop, koop, eigen laptop, sociale ondersteuning) aan te bieden, spelen we in op de noden en mogelijkheden van élk gezin, van élke leerling die bij ons op school les wil volgen. Tijdens deze presentatie lichten we deze scenario's graag toe.

We werken voor deze presentatie samen met onze leverancier Signpost. Een bezoek aan deze ruimte doorlopend tussen 10.00 u en 16.00 u is aan te raden - je kan er de verschillende modellen bekijken én er is animatie voorzien.

Tijdstippen: presentaties op 10.35 u / 11.35 u / 13.35 u / 14.35 u / 15.35 u en doorlopend bezoek mogelijk tussen 10.00 u en 16.00 u

Duurtijd: 20 minuten

Sprekers: Dhr. Diebrecht de Bakker (ICT-coördinator) en Signpost


Presentatie: Internaat

Traject Humaniora en Business. Locatie E, volg roze

Omschrijving: Het Sint-Lievenscollege beschikt over een jongensinternaat op de locatie Zilverenberg en werkt samen met het internaat Nieuwenbosch / Julie Billiart voor de meisjes.

Doorlopend tussen 10.00 u en 16.00 u kunt u het jongensinternaat van het Sint-Lievenscollege bezoeken. De internaatsbeheerders van zowel het jongens- als het meisjesinternaat zijn aanwezig en beantwoorden al jullie vragen.

Tijdstippen: doorlopend tussen 10.00 u en 16.00 u.


Presentatie: Praktisch op 1 september

Traject Humaniora. Locatie A, volg geel

Samengevat: hoe verloopt een schooldag, een schoolweek, een schooljaar op de humaniora op praktisch-organisatorisch vlak?

Doelgroep: alle ouders van toekomstige leerlingen. Het betreft specifieke informatie die niet meegedeeld wordt tijdens de infoavonden.

Omschrijving: Tijdens ons Leerfestival bieden we naast informatie over de studierichtingen, de vakken en de vele activiteiten ook de mogelijkheid om meer te weten over hoe wij een schooldag organiseren. Wanneer starten en eindigen de lessen? Wordt er studie georganiseerd? Waar en wanneer kan je eten op school? Hoe zit het met de boeken voor het eerste jaar? Hoeveel kost alles? Dit alles wordt gecoördineerd door het "opvoedend en ondersteunend personeel". Zij stellen hun werken graag aan jullie voor.

Tijdstippen: 10.05 u / 11.05 u / 12.05 u / 13.05 u / 14.05 u / 15.05 u

Duurtijd: 20 minuten

Sprekers: Mevr. Mieke Van Doorne (coördinator ondersteunend personeel), Mevr. Marlies Bracke, Dhr. Kristof Collyn, Dhr. Stijn Dellaert, Dhr. Erwin Vanlanduyt, Dhr. Vincent Ramon, dhr. Luc Van Kerkhove & Dhr. Wietse Vermeire.


Presentatie: CAR en inschrijvingsprocedure op SLC

Traject Humaniora en Business. Locatie A, volg geel

Samengevat: het centraal aanmeldingsregister van Gent en de inschrijvingsprocedure op het Sint-Lievenscollege.

Doelgroep: alle ouders

Omschrijving: Tussen 23 maart 2020 tot 22 april 2020 moet je je kind aanmelden voor onze school op het Centraal Aanmeldingsregister (CAR) van Gent. Opgelet: ook broers en zussen dienen zich ook aan te melden in het CAR-systeem! We leggen jullie in detail uit hoe je deze aanmelding en inschrijving probleemloos doorloopt. 

Tijdstippen: 10.35 u / 12.35 u / 14.35 u

Duurtijd: 20 minuten

Sprekers: Dhr. Frank Van der Sypt


Presentatie: Frans in J1

Traject Humaniora. Locatie A, volg geel

Samengevat: het vak Frans in het eerste jaar van de humaniora toegelicht.

Doelgroep: toekomstige leerlingen en ouders - het betreft informatie welke nog niet werd meegedeeld tijdens de infoavonden.

Omschrijving: Welke voorkennis moeten onze toekomstige leerlingen hebben? Wat omvat het vak Frans allemaal in onze humaniora? Welke inhouden worden gegeven?

Tijdstippen: 10.30 u / 14.05 u

Duurtijd: 20 minuten

Sprekers: Dhr. Stef Dubois & Mevr. Silke Adams (leerkrachten Frans)


Presentatie: Nederlands in J1

Traject Humaniora. Locatie A, volg geel

Samengevat: het vak Nederlands in het eerste jaar van de humaniora toegelicht.

Doelgroep: toekomstige leerlingen en ouders - het betreft informatie welke nog niet werd meegedeeld tijdens de infoavonden.

Omschrijving: Welke voorkennis moeten onze toekomstige leerlingen hebben? Wat omvat het vak Nederlands allemaal in onze humaniora? Welke inhouden worden gegeven?

Hoe gaan we om met taalachterstand en welke trajecten voorzien we? Welke stappen zetten we indien je ondersteuning nodig hebt in kader van dyslexie? We verwijzen je in dit geval ook door naar onze zorgcoördinator voor een individueel gesprek tussen 10.00 u en 13.30 u (locatie Zilverenberg, volg rood).

Tijdstippen: 11.05 u / 14.35 u

Duurtijd: 20 minuten

Sprekers: Mevr. An De Vos (leerkracht Nederlands) & Dhr. Niels Teerlynck (leerkracht Nederlands & taalondersteuning)


Presentatie: Wiskunde in J1

Traject Humaniora. Locatie A, volg geel

Samengevat: het vak wiskunde in het eerste jaar van de humaniora toegelicht.

Doelgroep: toekomstige leerlingen en ouders - het betreft informatie welke nog niet werd meegedeeld tijdens de infoavonden.

Omschrijving: Welke voorkennis moeten onze toekomstige leerlingen hebben? Wat omvat het vak wiskunde allemaal in onze humaniora? Welke inhouden worden gegeven?

Welke stappen zetten we indien je ondersteuning nodig hebt in kader van dyscalculie? We verwijzen je in dit geval ook door naar onze zorgcoördinator voor een individueel gesprek tussen 10.00 u en 13.30 u (locatie Zilverenberg, volg rood).

Tijdstippen: 11.35 u / 15.05 u

Duurtijd: 20 minuten

Sprekers: Mevr. Ann De Bosscher (leerkracht wiskunde & studiecoördinator) & Dhr. Nicolas Neyt (leerkracht wiskunde)


Intake: persoonlijk contact Humaniora

Traject Humaniora. Locatie Zilverenberg, volg rood

Samengevat: persoonlijk gesprek / (officieuze) intake van toekomstige leerlingen

Doelgroep: elke toekomstige leerling en ouder met individuele vragen.

Omschrijving: Indien u na het bezoek aan het Leerfestival nog vragen hebben, dan is het 'Grote Salon' van het gebouw Zilverenberg 'the place to be' voor een persoonlijk gesprek.

Tijdstippen: doorlopend tussen 10.00 u en 16.00 u

Begeleiding: Mevr. Tine Fransis, Dhr. Kris Mattheeuws & Dhr. Wouter Vlerick. 


Intake: persoonlijk contact zorgcoördinator

Traject Humaniora. Locatie Zilverenberg, volg rood

Samengevat: persoonlijk gesprek met de zorgcoördinator van het Sint-Lievenscollege.

Doelgroep: toekomstige leerlingen en ouders met bijzondere leer- of begeleidingsnoden.

Omschrijving: Wanneer u individuele noden wenst te bespreken kunt u hiervoor terecht bij onze zorgcoördinator / schoolpsycholoog. Algemene informatie met betrekking tot ons zorgbeleid wordt gegeven tijdens de presentaties 'Leerzorg' (locatie K, volg donkerblauw) om 11.35 u, 13.35 u en 15.35 u.

Tijdstippen: doorlopend tussen 10.00 u en 13.30 u.

Begeleiding: Mevr. Annelien Merckaert