Office management & communicatie

Office Management & Communicatie

3E GRAAD | BUSINESS

Profiel van de studierichting

In de studierichting Office Management & Communicatie krijg je een stevige secretariële opleiding gecombineerd met een talenvorming.

De vorming in de derde graad Office Management & Communicatie bestaat uit twee componenten:

  • een brede, algemene component met natuurlijk veel aandacht voor de talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits, aangevuld met een geïntegreerde drietalige zakelijke communicatie (Nederlands, Frans en Engels);
  • een bedrijfsgerichte component met een stevige Secretariaatsvorming waarin de ICT-toepassingen met inbegrip van NBN-normen belangrijk zijn. Met daarbovenop een gerichte juridische vorming krijgen de leerlingen een volwaardige secretariaatsopleiding.

Doorheen de hele opleiding is er permanent aandacht voor attitudes zoals ordelijk en nauwkeurig werken, zin voor initiatief en stressbestendigheid.

 

Instapvereisten

Instapvereisten voor de 3de graad Office Management & Communicatie zijn:

  • een bijzondere aanleg en interesse voor (vreemde) talen en secretariële vaardigheden

In principe kom je uit de tweede graad Ondernemen & Communicatie. Leerlingen die niet uit het studiegebied Handel komen, zullen ernstige inspanningen moeten doen om tekorten in de (vreemde) talen en ICT-toepassingen bij te werken.

 

Wat na deze opleiding?

Op het einde van het tweede leerjaar van de derde graad Office Management & Communicatie krijg je het diploma secundair onderwijs. Na de derde graad Office Management & Communicatie kan je aan een professionele bacheloropleiding in het economisch studiegebied of in de lerarenopleiding beginnen. Een derde leerjaar van de derde graad binnen het studiegebied Handel behoort tevens tot de mogelijkheden. De toegang tot specialisatiejaren die niet tot het studiegebied Handel behoren is eveneens mogelijk. Het is de toelatingsklassenraad die beslist of je je al dan niet kan inschrijven voor dit specialisatiejaar.

Vak J 5 | J 6
Office Management 5u | 5u
Recht 1u | 1u
Stage -- | 2u
Engels 4u | 4u
Frans 5u | 5u
Nederlands 3u | 3u
Zakel. comm. Nederlands 2u | 1u
Duits 3u | 3u
Geschiedenis 1u | 1u
Esthetica 1u | --
Godsdienst 2u | 2u
Wiskunde 2u | 2u
Aardrijkskunde 1u | 1u
Natuurwetenschappen 1u | 1u
Lichamelijke opvoeding 2u | 2u