6 Marketing & Ondernemen

Marketing & Ondernemen

3E GRAAD
(in schooljaar 2023-2024 wordt deze richting enkel nog in het 6de jaar ingericht)

Profiel van de studierichting 

De studierichting Marketing & Ondernemen is in de derde graad de meest polyvalente studierichting uit het studiegebied Handel. Je krijgt een algemene én bedrijfseconomische vorming.

De vorming in de derde graad Marketing en ondernemen bestaat uit twee componenten:

  • een algemene component met bijzondere aandacht voor de taalvaardigheden (Nederlands, Frans, Engels en Duits). In wiskunde krijg je oefeningen op de rekenvaardigheden en op specifieke toepassingen binnen de handelssector;
  • een bedrijfsgerichte component met boekhouden, toegepaste informatica (tekstverwerking, rekenblad, gegevensblad, presentatiepakket en internet), zakelijke communicatie en recht.

Doorheen de hele opleiding is er permanent aandacht voor attitudes zoals zelfstandig, ordelijk en nauwkeurig werken.

 

Instapvereisten 

Instapvereisten voor de derde graad Marketing & Ondernemen zijn een gedegen basiskennis van het dubbel boekhouden, tekstverwerking, rekenblad gegevensblad, presentatiepakket, internet en BIN-normen. Vaak kiezen de jongeren uit de tweede graad Ondernemen & IT (handel) de derde graad Marketing & Ondernemen. De jongeren uit de tweede graad Ondernemen & Communicatie (handel-talen)  kunnen ook instromen, maar zij moeten zich extra inzetten voor boekhouden.

Leerlingen die niet uit het studiegebied Marketing & Ondernemen komen, hebben een grote achterstand voor boekhouden en informatica. Er wordt van hen veel inzet verwacht om deze achterstand zo snel mogelijk bij te benen.

 

Vervolgmogelijkheden 

Op het einde van het tweede leerjaar van de derde graad Marketing & Ondernemen krijgt de je het diploma secundair onderwijs en het attest Bedrijfsbeheer.

Na de derde graad Marketing & Ondernemen kan je doorstromen naar een professionele bacheloropleiding in het economisch studiegebied of in de lerarenopleiding. Een derde leerjaar van de derde graad binnen het studiegebied Marketing en ondernemen behoort ook tot de mogelijkheden. De toegang tot specialisatiejaren die niet tot het studiegebied Marketing en ondernemen behoren is eveneens mogelijk. Het is de toelatingsklassenraad die beslist of je je al dan niet kan inschrijven voor dit specialisatiejaar.

Vak J 6
Bedrijfseconomie 10u
Duits 2u
Engels 3u
Frans 4u
Nederlands 3u
Geschiedenis 1u
Godsdienst 2u
Wiskunde 3u
Aardrijkskunde 1u
Natuurwetenschappen 1u
Lichamelijke opvoeding 2u