6 IT & Netwerken

IT & Netwerken

3E GRAAD
(in schooljaar 2023-2024 wordt deze richting enkel nog in het 6de jaar ingericht)

Profiel van de studierichting

De richting IT & Netwerken is sterk gespecialiseerd. Je krijgt een zware informatica-opleiding in zowel hardware als software.

De vorming in de derde graad IT & Netwerken bestaat uit twee componenten:

  • een algemene vormende component met bijzondere aandacht voor de taalvaardigheden (Nederlands, Frans en Engels). De wiskunde vereist een hoger abstractieniveau en is ondersteunend voor de informaticatoepassingen;
  • een bedrijfsgerichte component met een specialistische vorming Toegepaste Informatica (beheer van computersystemen en netwerken, software ontwikkeling met aandacht voor de praktijk en gebruik en beheer van softwarepakketten). Daarnaast is er nog een bedrijfseconomische vorming met administratieve, commerciĆ«le en juridische accenten.

Doorheen de hele opleiding is er permanent aandacht voor attitudes zoals probleemoplossend, ordelijk en nauwkeurig werken. Uniek aan de richting is de blokstage van 2 weken in het 6de jaar.

 

Instapvereisten

Instapvereisten voor de 3de graad IT & Netwerken zijn:

  • een bijzondere interesse voor informatica, zowel hardware als software is vereist.
  • een stevige basis wiskunde;
  • voldoende aandacht besteden aan de talen;
  • een pragmatische ingesteldheid en voldoende analytisch denkvermogen.

Ook als je niet uit Ondernemen & IT komt, kan je je inschrijven voor de richting IT & Netwerken. Je moet, naast het informaticagedeelte, voldoende aandacht hebben voor de algemene vakken.

 

Vervolgmogelijkheden

Op het einde van het tweede leerjaar van de derde graad IT & Netwerken krijg je het diploma secundair onderwijs. Na de 3de graad IT & Netwerken kan je doorstromen naar een professionele bacheloropleiding.

Een richting in de informaticasector is de meest voor de hand liggende keuze maar ook elke professionele bachelor in het economisch studiegebied, de lerarenopleiding of vergelijkbare opleidingen behoren tot de mogelijkheden.

Vak J 6
Bedrijfsbeheer 2u
Toegepaste informatica 8u
Stage toegepaste informatica 2u
Engels 3u
Frans 3u
Nederlands 3u
Geschiedenis 1u
Godsdienst 2u
Wiskunde 4u
Aardrijkskunde 1u
Natuurwetenschappen 1u
Lichamelijke opvoeding 2u