6 Accountancy & IT

Accountancy & IT

3E GRAAD
(in schooljaar 2023-2024 wordt deze richting enkel nog in het 6de jaar ingericht)

Profiel van de studierichting

De studierichting Accountancy & IT is minder polyvalent omdat ze meer specialistisch opleidt in boekhouden en informatica.

De vorming in de derde graad Accountancy & IT bestaat uit twee componenten:

  • een algemene component met bijzondere aandacht voor de taalvaardigheden (Nederlands, Frans en Engels). De wiskunde vereist een hoger abstractieniveau en is ondersteunend voor de informaticatoepassingen;
  • de bedrijfsgerichte component richt zich op de industriële onderneming en boekhouden én accentueert analytisch denken: toegepaste informatica (tekstverwerking, rekenblad, gegevensblad, presentatiepakket en internet met inbegrip van NBN-normen) met veel aandacht voor programmeren van bedrijfsgerichte toepassingen.

Doorheen de hele opleiding is er permanent aandacht voor attitudes zoals zelfstandig, ordelijk en nauwkeurig werken.

 

Instapvereisten

Instapvereisten voor de 3de graad Accountancy & IT zijn:

  • een bijzondere interesse voor boekhouden en informatica;
  • een stevige basis wiskunde;
  • een pragmatische ingesteldheid en voldoende analytisch denkvermogen.

In principe stromen de leerlingen uit de 2de graad Ondernemen & IT (handel) in de 3de graad Accountancy & IT in.

Als je niet uit het studiegebied Handel komt, moet je rekening houden met een achterstand voor boekhouden.

 

Vervolgmogelijkheden

Op het einde van het tweede leerjaar van de derde graad Accountancy & IT krijg je het diploma secundair onderwijs en het attest Bedrijfsbeheer. Na de 3de graad Accountancy & IT kan je doorstromen naar een professionele bacheloropleiding in het economisch studiegebied, de informaticasector of in de lerarenopleiding. Een 7de specialisatiejaar binnen het studiegebied Handel behoort tevens tot de mogelijkheden. De toegang tot specialisatiejaren die niet tot het studiegebied Handel behoren is eveneens mogelijk. Het is de toelatingsklassenraad die beslist of je je al dan niet kan inschrijven voor dit specialisatiejaar.

Vak J 6
Bedrijfseconomie 6u
Toegepaste informatica 6u
Engels 3u
Frans 3u
Nederlands 3u
Geschiedenis 1u
Godsdienst 2u
Wiskunde 4u
Aardrijkskunde 1u
Natuurwetenschappen 1u
Lichamelijke opvoeding 2u