Ondernemen & Communicatie

Ondernemen & Communicatie

2E JAAR | 2E GRAAD | BUSINESS

Profiel van de studierichting

Je zal je interesse en aanleg voor vreemde talen benutten voor praktische en administratieve doeleinden.

Je leert de basis van de dubbele boekhouding van een Kleine- en Middelgrote Onderneming (KMO) en de bijhorende documenten. Je maakt kennis met verschillende softwarepakketten. Je leert een tekstverwerker, rekenblad, gegevensblad en presentatiepakket gebruiken in functie van administratieve toepassingen. Je verwerft de vaardigheden die nodig zijn om het Vlaamse ICT-attest (VIA) te behalen. Een stevig pakket talen (Nederlands, Frans, Engels en Duits), waarbij zowel de mondelinge als de schriftelijke component aan bod komen, ondersteunt het geheel. Het spreekt voor zich dat dit leerproces berust op logisch denken en nauwkeurig en ordelijk werken.

(Besteed je liever meer tijd aan het boekhoudkundige en commerciële aspect, dan kies je beter voor de richting Ondernemen & IT.)

 

Instapvereisten

Je hoeft niet noodzakelijk uit 3 Ondernemen & Communicatie te komen. De instap na een eerste leerjaar tweede graad ASO of Ondernemen en IT is haalbaar. Je zal wel een achterstand hebben voor bepaalde vakken, maar de school maakt hiervoor het gepaste inhaalbegeleidingsplan. De vakleerkrachten verwachten hiervoor een extra inspanning tijdens de eerste schoolweken.

 

Mogelijkheden na de tweede graad

Met je oriënteringsattest A tweede graad Ondernemen & Communicatie heb je verschillende keuzemogelijkheden in de derde graad Ondernemen:

  • Office management & communicatie: je kiest voor een administratieve opleiding waarbij de klemtoon ook ligt op de talen (Nederlands, Frans, Engels en Duits);
  • Marketing & Ondernemen: je kiest voor een commercieel-administratieve opleiding. Je zal enige achterstand boekhouden moeten bijwerken via inhaallessen aangeboden door de school;
  • IT & Netwerken - Accountancy & IT: je zal enige achterstand voor wiskunde moeten bijwerken.
  • Had je het te moeilijk in de tweede graad Ondernemen & Communicatie, dan kan je overstappen naar Kantoor en Verkoop in het BSO.
Aardrijkskunde 1u
Bedrijfseconomie 3u
Informatica 3u
Duits 2u
Engels 4u
Frans 6u
Nederlands 4u
Wiskunde 3u
Geschiedenis 1u
Godsdienst 2u
Natuurwetenschappen 2u
Lichamelijke opvoeding 2u

 

Naar deze opleidingen kan je doorstromen