Latijn (A/B)

Latijn (A/B)

2E GRAAD | HUMANIORA

Voor wie? 

Alle leerlingen die geslaagd zijn in hun eerste graad A-stroom met verdieping Latijn.

Wat mag je verwachten van deze opleiding?

Een richting met klassieke talen bouwt in de tweede graad voort op de basis die je in de eerste graad hebt gelegd. Je breidt je kennis van Latijn uit op het gebied van spraakkunst en woordenschat. Tegelijk komt er meer tijd vrij voor cultuurstudie en tekststudie. Je leest authentieke fragmenten uit de werken van enkele grootmeesters uit de wereldliteratuur. Zo verruim je je blik op de wereld van toen en nu. Je scherpt ook je kritische ingesteldheid, je zin voor nauwkeurigheid  en je taalgevoel aan, terwijl je vlot verbanden leert te zien. Die vaardigheden komen beslist ook in andere vakken van pas.

Je kunt binnen de richting Latijn kiezen voor een programma met 4 of 5 uur wiskunde. Omdat je taalgevoel ondertussen groter is geworden, verwerk je het programma moderne talen in minder uren dan richtingen zonder klassieke talen. Vanaf het vierde jaar krijg je één uur Duits en kun je het vak aardrijkskunde in het Engels volgen (CLIL: Content and Language Integrated Learning).

Wat na de tweede graad?

Deze studierichting Latijn bereidt je voor op het vijfde jaar met basisoptie Latijn, economie, moderne talen of wetenschappen.
 

            

LA 

            
            

J3

            
            

J4

            
Godsdienst 2u 2u
Geschiedenis 2u 2u
L.O. 2u 2u
Nederlands 4u 4u
Aardrijkskunde 1u 1u
Biologie 1u 1u
Chemie 1u 1u
Fysica 1u 1u
Wiskunde 4u 4u
Informatica (M.I.A.) 1u 1u
Latijn 5u 5u
Frans 4u 4u
Duits 0u 1u
M.O. 0u 0u
P.O. 1u 0u


LB

J3

J4

Godsdienst 2u 2u
Geschiedenis 2u 2u
L.O. 2u 2u
Nederlands 4u 4u
Aardrijkskunde 1u 1u
Biologie 1u 1u
Chemie 1u 1u
Fysica 1u 1u
Wiskunde 5u 5u
Informatica (M.I.A.) 1u 1u
Latijn 4u 4u
Engels 2u 2u
Frans 4u 4u
Duits 0u 1u
Economie 4u 4u
M.O. 0u 0u
P.O. 1u 0u

Ter info
Latijn A= 4 uur wiskunde per week + 1u extra talen
Latijn B= 5 uur wiskunde per week

 

 

Naar deze opleidingen kan je doorstromen