Grieks - Latijn (A/B)

Grieks en Latijn (A/B)

2E GRAAD | HUMANIORA

Voor wie? 

Alle leerlingen die geslaagd zijn in hun eerste graad A-stroom (Grieks-Latijn).

Wat mag je verwachten van deze opleiding?

Een richting met klassieke talen bouwt in de tweede graad voort op de basis die je in de eerste graad hebt gelegd. Je breidt je kennis van Grieks en Latijn uit op het gebied van spraakkunst en woordenschat. Tegelijk komt er meer tijd vrij voor cultuurstudie en tekststudie. Je leest authentieke fragmenten uit de werken van enkele grootmeesters uit de wereldliteratuur. Zo verruim je je blik op de wereld van toen en nu. Je scherpt ook je kritische ingesteldheid, je zin voor nauwkeurigheid  en je taalgevoel aan, terwijl je vlot verbanden leert te zien. Die vaardigheden komen beslist ook in andere vakken van pas.

Je kunt binnen de richting Grieks en Latijn kiezen voor een programma met 4 of 5 uur wiskunde. Omdat je taalgevoel ondertussen groter is geworden, verwerk je het programma moderne talen in minder uren dan richtingen zonder klassieke talen. Vanaf het vierde jaar krijg je één uur Duits en kun je het vak aardrijkskunde in het Engels volgen (CLIL: Content and Language Integrated Learning).

Wat na de tweede graad?

Deze studierichting Grieks en Latijn bereidt je voor op het vijfde jaar met basisoptie Grieks en Latijn, Latijn, economie, moderne talen of wetenschappen.
 

            

GLA 

            
            

J3

            
            

J4

            
Godsdienst 2u 2u
Geschiedenis 2u 2u
L.O. 2u 2u
Nederlands 4u 4u
Aardrijkskunde 1u 1u
Biologie 1u 1u
Chemie 1u 1u
Fysica 1u 1u
Wiskunde 4u 4u
Informatica (M.I.A.) 1u 0u
Latijn 4u 4u
Grieks 4u 4u
Engels 2u 2u
Frans 3u 3u
Duits 0u 1u
M.O. 0u 0u
D.A.E. 0u 0u


GLB

J3

J4

Godsdienst 2u 2u
Geschiedenis 2u 2u
L.O. 2u 2u
Nederlands 4u 4u
Aardrijkskunde 1u 1u
Biologie 1u 1u
Chemie 1u 1u
Fysica 1u 1u
Wiskunde 5u 5u
Informatica (M.I.A.) 1u 0u
Latijn 4u 4u
Grieks 4u 4u
Engels 2u 2u
Frans 3u 3u
Duits 0u 1u
Economie 0u 0u
M.O. 0u 0u
D.A.E. 1u 0u

Ter info
Grieks-Latijn A= 4 uur wiskunde per week + 1u extra talen
Grieks-Latijn B= 5 uur wiskunde per week

Naar deze opleidingen kan je doorstromen