Ondernemen

Ondernemen

2E JAAR | 1E GRAAD | BUSINESS Enkel nog van toepassing in het schooljaar 2019-2020. 2 Ondernemen Sint-Lievenscollege Business

In het tweede jaar werken we in de lijn van het eerste jaar, maar vullen we de lessentabel met typische economische en bedrijfsgerichte vakken aan.

In de lessen initiatie in de bedrijfseconomie gaan we actief op verkenning in de wereld van het handel drijven en ondernemen, zowel op rekenkundig als op administratief vlak. We diepen dit vak verder uit door je te laten kennismaken met vraag en aanbod, omzet, winst, budget,… Ook de nieuwste betalingsmiddelen komen aan bod. En verder exploreren we de boeiende wereld van retail en logistiek. Er wordt ruim aandacht besteed aan het verwerven van ICT-vaardigheden die in je handelsopleiding een centrale rol spelen. Zo leer je efficiënt het toetsenbord beheersen en krijg je automatismen die broodnodig zijn als je met de computer je teksten uittikt.

Ook integreren we de computer in andere lessen en gebruiken we een e-board, een interactief schoolbord, ter ondersteuning van de lessen wiskunde.

De vreemde talen blijven een belangrijke plaats innemen in je opleiding. Ze bereiden je voor op contacten met anderstaligen in de bedrijfswereld. Je krijgt een ruime basisvorming Nederlands, Frans en Engels. Ons talenonderwijs is praktisch gericht: je leert de taal effectief gebruiken!

Aardrijkskunde 1u
Natuurwetenschappen 1u
Techniek 2u
Nederlands 5u
Engels 2u
Frans 5u
Wiskunde 4u
Geschiedenis 2u
Godsdienst 2u
Lichamelijke opvoeding 2u
Muzikale opvoeding 1u
I.C.T.-vaardigheden & klavierbeheersing 2u
Initiatie in de bedrijfseconomie 3u

Naar deze opleidingen kan je doorstromen